Đăng sản phẩm

THU MUA XÁC TABLET ASUS TRANSFORMER PAD TF300T DOCK-32GB/WIFI
3.000.000 đ

THU MUA XÁC TABLET ASUS TRANSFORMER PAD TF300T DOCK-32GB/WIFI

NHỮNG TRƯỜNG HỢP:

Hàng cũ, hàng xách tay

Hàng mới bị lỗi

Hàng hết bảo hành

Hàng rơi vỡ

Hư cảm ứng

Vỡ màng hình

Hàng hư chíp, hư main, hư nguồn...


THU MUA TABLET ASUS TRANSFORMER PAD TF300T DOCK-32GB/WIFI
8.000.000 đ

THU MUA TABLET ASUS TRANSFORMER PAD TF300T DOCK-32GB/WIFI

NHỮNG TRƯỜNG HỢP:

Hàng cũ, hàng xách tay

Hàng mới bị lỗi

Hàng hết bảo hành

Hàng rơi vỡ

Hư cảm ứng

Vỡ màng hình

Hàng hư chíp, hư main, hư nguồn...

Loading...