Đăng sản phẩm

THU MUA XÁC TABLET MICROSOFT SURFACE 64GB
4.500.000 đ

THU MUA XÁC TABLET MICROSOFT SURFACE 64GB MỚI HOẶC ĐÃ QUA SỬ DỤNG

NHỮNG TRƯỜNG HỢP:

Hàng cũ, hàng xách tay

Hàng mới bị lỗi

Hàng hết bảo hành

Hàng rơi vỡ, trầy xước

Hư cảm ứng

Vỡ màn hình

Hàng hư chíp, hư main, hư nguồn


THU MUA TABLET MICROSOFT SURFACE 32GB MỚI HOẶC ĐÃ QUA SỬ DỤNG
8.000.000 đ

THU MUA TABLET MICROSOFT SURFACE 32GB MỚI HOẶC ĐÃ QUA SỬ DỤNG

NHỮNG TRƯỜNG HỢP:

Hàng cũ, hàng xách tay

Hàng mới bị lỗi

Hàng hết bảo hành

Hàng rơi vỡ, trầy xước

Hư cảm ứng

Vỡ màn hình

Hàng hư chíp, hư main, hư nguồn


THU MUA XÁC TABLET MICROSOFT SURFACE 32GB
4.000.000 đ

THU MUA XÁC TABLET MICROSOFT SURFACE 32GB

NHỮNG TRƯỜNG HỢP:

Hàng cũ, hàng xách tay

Hàng mới bị lỗi

Hàng hết bảo hành

Hàng rơi vỡ, trầy xước

Hư cảm ứng

Vỡ màn hình

Hàng hư chíp, hư main, hư nguồn


THU MUA TABLET MICROSOFT SURFACE 64GB MỚI HOẶC ĐÃ QUA SỬ DỤNG
9.000.000 đ

THU MUA TABLET MICROSOFT SURFACE 64GB MỚI HOẶC ĐÃ QUA SỬ DỤNG

NHỮNG TRƯỜNG HỢP:

Hàng cũ, hàng xách tay

Hàng mới bị lỗi

Hàng hết bảo hành

Hàng rơi vỡ, trầy xước

Hư cảm ứng

Vỡ màn hình

Hàng hư chíp, hư main, hư nguồn

Loading...