THU MUA IPHONE 3G 8GB BỊ LỖI, HƯ MAIN, HƯ ...

800.000 đ

   
THU MUA IPHONE 3G 16GB

2.000.000 đ

   
THU MUA IPHONE 3G 16GB HƯ MAIN, HƯ NGUỒN, ...

1.000.000 đ

 
 
THU MUA IPHONE 3G 32GB BỊ HƯ MAIN ,HƯ NGUỒ...

1.000.000 đ

   
THU MUA IPHONE 3G 8GB TRẦY XƯỚT, RƠI VỞ

800.000 đ

   
THU MUA IPHONE 3G 16G BỊ RỚT NƯỚC, RƠI VỠ

1.000.000 đ

 
 
THU MUA IPHONE 3GS 32GB BỊ HƯ, BỂ MÀN HÌNH

1.000.000 đ

   
THU MUA IPHONE 3GS 64GB BỊ RỚT NƯỚC, BỊ HƯ...

1.500.000 đ

   
THU MUA IPHONE 4 8GB CŨ , HÀNG XÁCH TAY

4.000.000 đ

 
 
THU MUA IPHONE 3GS 8GB CŨ, HÀNG XÁCH TAY

1.800.000 đ

   
THU MUA IPHONE 3GS 16GB HƯ CẢM ỨNG, HƯ NGUỒN

1.000.000 đ

   
THU MUA IPHONE 4 64GB CŨ, HÀNG XÁCH TAY

5.100.000 đ

 
Loading...