Portege M750

Portege A600

Portege R500

Portege R600

Portege R700

Portege M800

Portege M900

Portege R835-P56X

Portege R830

Portege T130

Portege Z800

Portege Z830

Portege Z930

 
Thay bóng đèn hình wide

08 3844 2008

   
Bản lề màn hình - Hàn lại (1 bên)

08 3844 2008

 
Loading...