IBM Thinkpad T40

4.390.000 đ

   
IBM ThinkPad T60 (BH 6 tháng)

980.000 đ

   
IBM ThinkPad R50 (BH 6 tháng)

950.000 đ

 
 
LENOVO 3000 (BH 6 tháng)

08 3844 2008

   
IBM Z60 (BH 6 tháng)

1.000.000 đ

   
LENOVO Y410 (BH 6 tháng)

480.000 đ

 
 
IBM X20 (BH 6 tháng)

950.000 đ

   
LENOVO G550 (BH 6 tháng)

590.000 đ

   
LENOVO E390 (BH 6 tháng)

620.000 đ

 
 
LENOVO S10 (BH 6 tháng)

570.000 đ

   
LENOVO S10-2 (BH 6 tháng)

580.000 đ

   
Thay bóng đèn hình wide

08 3844 2008

 
Loading...