iPhone

Dịch vụ:

Jailbreak, unlock (tùy theo version unlock bằng software hoặc unlock bằng code, sim ghép), nhạc, phim, ứng dụng, games, hình ảnh, restore, update firmware…

Chú Thích:

* Iphone 4: Baseband 4.10 trở xuống có thể Unlock bằng sim ghép chất lượng hoặc bằng Code, Baseband 4.11 trở lên sẽ unlock bằng Code.
*Iphone 4S, 5: Tất cả baseband đều unlock bằng sim ghép hoặc bằng Code.
*Jailbreak untethered tất cả fimware ,baseband để cái ứng dụng miễn phí.
* Update firmware mới vẫn giữ lại fimware cũ có thể hạ xuống được.

 

 
THU MUA MAINBOARD IPHONE 5

08 3844 2008

   
THU MUA MAINBOARD IPHONE 4S

08 3844 2008

   
THU MUA MAIN IPHONE 3GS

08 3844 2008

 
 
THU MUA MAIN IPHONE 4

08 3844 2008

   
THU MUA MAIN BOARD IPHONE 3G

08 3844 2008

     
Loading...