USB - DCom 3G

 
USB 3G 7.2 (BH 12 tháng)

780.000 đ

   
USB 4G

145.000 đ

   
USB 8Gb (BH 20 tháng)

165.000 đ

 
 
USB LAN (BH 1 tháng)

150.000 đ

   
USB Wireless (BH 10 tháng)

320.000 đ

     
Loading...