Linh Kiện

L300
08 3844 2008

Thông Tin Chi Tiết


 
MODEL: KEYBOARD TOSHIBA L300
MÀU: ĐEN
TƯƠNG THÍCH: L300
TÌNH TRẠNG:
BẢO HÀNH: 6 THÁNG
GIÁ BÁN: 420.000 VNĐ

GIÁ TRÊN CHƯA BAO GỒM VAT


DELL 1425/1427
08 3844 2008

Thông Tin Chi Tiết


MODEL dell 1425
MÀU ĐEN
TƯƠNG THÍCH dell 1425 /1427
TÌNH TRẠNG NEW
BẢO HÀNH 06 THÁNG


L300 (ĐEN BÓNG ZIN)
08 3844 2008

Thông Tin Chi Tiết


 
MODEL: KEYBOARD TOSHIBA L300 (ĐEN BÓNG ZIN)
MÀU: ĐEN
TƯƠNG THÍCH: L300
TÌNH TRẠNG:
BẢO HÀNH: 6 THÁNG
GIÁ BÁN: 550.000 VNĐ

GIÁ TRÊN CHƯA BAO GỒM VAT


DELL 1535, 1537, 1536
08 3844 2008

Thông Tin Chi Tiết


 
MODEL: KEYBOARD DELL 1535
MÀU: ĐEN
TƯƠNG THÍCH: DELL 1535/ 1536/ 15337
TÌNH TRẠNG:
BẢO HÀNH: 6 THÁNG


L40/L41
08 3844 2008

Thông Tin Chi Tiết


 
MODEL: KEYBOARD TOSHIBA L40/L41
MÀU: ĐEN
TƯƠNG THÍCH: L40/L41
TÌNH TRẠNG:
BẢO HÀNH: 6 THÁNG
GIÁ BÁN: 390.000 VNĐ

GIÁ TRÊN CHƯA BAO GỒM VAT


DELL 1720/1730
08 3844 2008

Thông Tin Chi Tiết


MODEL dell 1720
MÀU TRANG
TƯƠNG THÍCH dell 1720/1730
TÌNH TRẠNG NEW
BẢO HÀNH 06 THÁNG


DELL 2200
08 3844 2008

Thông Tin Chi Tiết


 
MODEL: KEYBOARD DELL 2200
MÀU: ĐEN
TƯƠNG THÍCH: DELL 2200
TÌNH TRẠNG:
BẢO HÀNH: 06 THÁNG


DELL 6400/ 630M/ 640M/ E1405/ E1505/ E1705/1501
08 3844 2008

Thông Tin Chi Tiết


MODEL dell 6400
MÀU DEN
TƯƠNG THÍCH DELL 6400/630M/640M/E 1405/E 1505
TÌNH TRẠNG NEW
BẢO HÀNH 06 THÁNG


L350
08 3844 2008

Thông Tin Chi Tiết


 
MODEL: KEYBOARD TOSHIBA L350
MÀU: ĐEN
TƯƠNG THÍCH: L350
TÌNH TRẠNG:
BẢO HÀNH: 6 THÁNG
GIÁ BÁN: 450.000 VNĐ

GIÁ TRÊN CHƯA BAO GỒM VAT


DELL 700M
08 3844 2008

Thông Tin Chi Tiết


 
MODEL: KEYBOARD DELL 700M
MÀU: ĐEN
TƯƠNG THÍCH: DELL 700M
TÌNH TRẠNG:
BẢO HÀNH: 6 THÁNG


A1/A5
08 3844 2008

Thông Tin Chi Tiết


 
MODEL: KEYBOARD TOSHIBA A1/15
MÀU: ĐEN
TƯƠNG THÍCH: TOSHIBA A1/15
TÌNH TRẠNG:
BẢO HÀNH: 6 THÁNG
GIÁ BÁN: 390.000 VNĐ

GIÁ TRÊN CHƯA BAO GỒM VAT


DELL 600M/500M/510M/D505/8600
08 3844 2008

Thông Tin Chi Tiết


 
MODEL: KEYBOARD DELL 600M
MÀU: ĐEN
TƯƠNG THÍCH: DELL 600M/500M/510M/D505/8600
TÌNH TRẠNG:
BẢO HÀNH: 6 THÁNG

Loading...